Het ontstaan van de vlag van Curaçao Het ontstaan van de vlag van Curaçao Het ontstaan van de vlag van Curaçao


In 1981 riep het bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao een vlaggencommissie in het leven, bestaande uit 11 personen, met de opdracht te zorgen voor een eigen vlag voor Curaçao. De commissie deed dit door middel van een prijsvraag en dit leverde 1782 inzendingen op. Een ontwerp moest worden ingeleverd in een verzegelde enveloppe onder een pseudoniem. De echte naam van de inzender werd in een kluis bewaard zodat de vlaggencommissie niet wist wie een ontwerp had ingeleverd. De vlaggencommissie selecteerde uiteindelijk 10 ontwerpen en de personen achter deze ontwerpen mochten een presentatie houden voor de vlaggencommissie en het bestuurscollege. Na de presentaties vergaderden deze verder en werd het winnende ontwerp bepaald. Het winnende ontwerp werd gemaakt door Martin den Dulk. De ontwerper ontving van de overheid een plakkaat en een geldbedrag dat verdeeld werd over 2 goede doelen. Op 2 juli 1984 werd de vlag gehesen op de "Dag van de Vlag en het Volkslied".
imageMartin den Dulk met de
Vlag van Curaçao
De basis van het ontwerp van de vlag werd eenvoudig gehouden zodat kinderen de vlag makkelijk konden tekenen. Ook waarden en symbolieken van Curaçao kregen een plaats. De kleur blauw staat symbool voor de trouw van het volk. De bovenste blauwe helft van de vlag symboliseert de blauwe hemel en de onderste helft de blauwe zee welke het eiland omringt. De kleur geel staat symbool voor de blijheid en opgewektheid, vrolijkheid en warmte, van het volk. De gele band in het midden symboliseert de zon die het eiland elke dag weer verblijdt met haar warmte. De kleur wit symboliseert vrede en geluk en staat voor de bevolking welke in vrede naar Curaçao kwam om hun geluk te beproeven. De twee witte sterren staan symbool voor de eilanden Curaçao en Klein Curaçao, volgens de Staatsregeling vastgelegd als eilandgebied Curaçao. De vijfpuntige ster staat symbool voor de vijf continenten of werelddelen vanwaar de bevolking oorspronkelijk afkomstig is.

The coming into existance of the flag of Curaçao The coming into existance of the flag of Curaçao The coming into existance of the flag of Curaçao


In 1981 the government of the island area Curaçao called into existance a flagcommittee, existing out of 11 persons, with the order to see to an own flag for Curaçao. The committee did this by way of a competition and this resulted in 1782 entries. A design had to be handed in in a sealed envelope using a pseudonym. The real name of the contributor was stored inside a vault so the flagcommittee did not know who entered a design. The flagcommittee finaly selected 10 designs and the persons behind these designs were allowed a presentation in front of the flagcommittee and the government. After the presentations they assembled and selected the winning design. The winning design was made by Martin den Dulk. The designer received a placard from the government and also a price which he divided among 2 worthy causes. On juli 2, 1984, the flag was raised on the "Day of the Flag and the national Anthem".
imageMartin den Dulk with the
Flag of Curaçao
The basis of the design of the flag was kept simple so children could easily draw the flag. Also values and symbolism of Curaçao were taken into account. The color blue represents the loyalty of the people. The upper blue half of the flag represents the blue sky and the lower half the blue ocean which surrounds the island. The color yellow represents the happiness and cheefulness, merriment and warmth, of the people. The yellow band in the center represents the sun that rejoices the island each day again with her warmth. The color white represents peace and fortune and represents the people that came in peace to Curaçao to make their fortune. The two white stars represent the islands Curaçao and Little Curaçao, according to the constitution recorded as island area Curaçao. The fivepointed star represents the five continents or worldparts the people originated from.

E nasementu di bandera di Kòrsou E nasementu di bandera di Kòrsou E nasementu di bandera di Kòrsou


Den 1981 e kolegio di bestür di area di isla Kòrsou yama un komishon di bandera na bida, ku eksisti for di 11 hende, ku e òrdu pa sòru pa un bandera di Kòrsou. E komishon hasi e manera un kompetishon kua resulta den 1782 entrega. Un plan mester tin entregá den un ènvelòp bou di un nòmber skonde. I nòmber berdadero di e entregador tabatatin warda den un kaha pasobra e komishon di bandera no sa ken a entrega un plan. E komishon di bandera finalmente selektá 10 plan i e hende patras e plannan a pèrmití duna un presentashon pa e komishon di bandera i e kolegio di bestür. Patras e presentashonnan e plan ganadó tabata determiná den un reunion. E plan ganadó tabata kreadó dor Martin den Dulk. E kreador risibí un plakat di e gobiernu i un suma ku tabata distribui riba 2 meta bon. Dia di 2 yüli 1984 e bandera tabata hisá riba e "Dia di Hymno i Bandera".
imageMartin den Dulk ku e
Bandera di Kòrsou
E base di e plan di e bandera tabata tené simpel pasobra muchanan por traha un pintura fásil. Tambe balornan i símbolo di Kòrsou haña un logá. E koló blou pará símbolo pa e fieldat di e pueblo. E parti blou ariba di e bandera simbolisá e shelu blou i e parti blou abou e laman blou ku rondoná e isla. E koló hel pará símbolo pa e alegria i kontentu, alegria i kalor, di e pueblo. E banda hel den e mèimèi simbolisá e solo ku tur dia hasi kontentu e isla ku su kalor. E koló blanku simbolisá pas i felisidat i pará pa e pueblo bini na Kòrsou den pas pa purba nan suerte. E dos estrea blanku pará símbolo pa e islanan Kòrsou i Kòrsou Chikitu, segun e konstitushon fiha si area di isla Kòrsou. E estrea ku 5 punta pará símbolo pa e sinku kontinente o parti di mundo di unda e pueblo desendenshia originalmente.