Gebruik Gebruik Gebruik

Wortels: ...
Hout: De stam is eetbaar. Het hout wordt gebruikt bij het maken van meubels en als brandhout. Schijven van de stam werden gebruikt als vervanger van zeep.
Boomschors: ...
Stekels: ...
Plantensap: ...
Bladeren: ...
Bloemen: ...
Vruchten: De vruchten zijn eetbaar.
Zaden: ...

Natuurbeheer: ...
Landbouw: Aangeplant als levende afrastering.
Cultuur: ...

Usage Usage Usage

Roots: ...
Wood: The stem is edible. The wood is used in furniture making and as firewood. Disks of the stem have been used as a replacement for soap.
Bark: ...
Spines: ...
Plantsap: ...
Leaves: ...
Flowers: ...
Fruits: The fruits are edible.
Seeds: ...

Nature preservation: ...
Agriculture: Planted as a live fence.
Culture: ...

Usamentu Usamentu Usamentu

Raisnan: ...
Palu: ...
Kaska: ...
Sumpiñanan: ...
Zeta: ...
Blachinan: ...
Flornan: ...
Frutanan: ...
Simianan: ...

Preservashon di naturalesa: ...
Agrikultura: ...
Kultura: ...