Informatie over Parthenium hysterophorus is verdeeld in:
Information about Parthenium hysterophorus is divided into:
Informashon di Parthenium hysterophorus ta distribuí na:

Afbeeldingen, Images, Figuranan Beschrijving, Description, Deskripshon Ecologie, Ecology, Ekologia Klassificatie, Classification, Klasifikashon Fenologie, Phenology, Fenologia Gebruik, Use, Uso Interacties, Interactions, Interakshonan Lokaties, Locations, Logánan Tekening, Drawing, Pintura Herbarium foto