Informatie over Lygodium venustum is verdeeld in:
Information about Lygodium venustum is divided into:
Informashon di Lygodium venustum ta distribuí na:

Afbeeldingen, Images, Figuranan Beschrijving, Description, Deskripshon Ecologie, Ecology, Ekologia Klassificatie, Classification, Klasifikashon Fenologie, Phenology, Fenologia Gebruik, Use, Uso Interacties, Interactions, Interakshonan Lokaties, Locations, Logánan Tekening, Drawing, Pintura Herbarium foto