Informatie over Leptochloa virgata is verdeeld in:
Information about Leptochloa virgata is divided into:
Informashon di Leptochloa virgata ta distribuí na:

Afbeeldingen, Images, Figuranan Beschrijving, Description, Deskripshon Ecologie, Ecology, Ekologia Klassificatie, Classification, Klasifikashon Fenologie, Phenology, Fenologia Gebruik, Use, Uso Interacties, Interactions, Interakshonan Lokaties, Locations, Logánan Tekening, Drawing, Pintura Herbarium foto